Vi kan markförädling

Norrländsk kunskap sedan 1958

Entreprenad

Tillsammans med Sveriges största fastighetsägare och byggare genomför vi mark & betongarbeten.

Villagrunder

Genom långsiktiga samarbeten med hustillverkare som Älvsbyhus har vi grundlagt tusentals hem i Mälardalen.

Bergarbeten

Bergschakt utför vi med egna maskiner genom sprängning eller vibrationsfri hydraulisk spräckning.

Pålning

Vår pålmaskin "Herman Kämpedal" arbetar med att slå pålar i dimensionerna 75-140mm.