Hållbarhet


Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö är en viktig del av vårt arbete.

Vi står genom aktiva miljöåtgärder i alla led.

KVALITÈ

  • Genom planering, kunskap och tydlighet skapar Kämpedal Entreprenad AB goda resultat med god kvalitet och nöjda kunder.

MILJÖ

  • Vi väljer i första hand miljövänliga material och produkter samt sorterar och återvinner i möjligaste mån.
  • Vi håller oss uppdaterade gällande nya miljölagar och arbetar fortlöpande med ständiga förbättringar.
  • Ständigt öka vår kunskap och förståelse i miljöfrågor.

ARBETSMILJÖ

  • Vår arbetsmiljö ska vara säker och trygg.
  • Kompetenta medarbetare.
  • Nolltolerans tilldiskriminering